ruzie met vriend

Ruzie met je vriend

Ruzie met je vriend is nooit leuk. Verdediging is een poging om jezelf te beschermen en een waargenomen aanval af te weren. Misschien herken je deze reactie als je kritiek krijgt of ruzie hebt met je vriend.

Hoewel het natuurlijk is om verdedigend te reageren, escaleert het soms wel het conflict.

Ruzie voorkomen: het tegengif tegen verdediging

Hoe voorkom je ruzie met je vriend? Het tegengif tegen verdediging is verantwoordelijkheid nemen voor jouw rol in het conflict. Ook als jouw rol maar een klein deel is van het probleem.

Als je verantwoordelijkheid neemt, kun je de spanning tussen jullie verminderen en het conflict oplossen.

Uitdaging

Herken je dat je vaak (onnodig) verdedigend reageert? Probeer deze week dan eens twee seconden te wachten voordat je in de verdediging schiet. Neem je verantwoordelijkheid en reageer opbouwend.

sorry zeggen tegen je vriendin

Sorry zeggen tegen je vriend(in)

We maken allemaal wel eens een fout. “Sorry” zeggen tegen je vriend(in) doet dan wonderen, omdat het laat zien dat je hem/haar begrijpt en respecteert. Dit brengt jullie dichter bij elkaar.

Zeg specifiek ‘sorry’ tegen je vriend(in)

Probeer specifiek te zijn over waarom je je verontschuldiging aanbiedt en probeer uit te leggen hoe jij je voelde toen het mis ging:

  • “Ik was erg gestresst en geïrriteerd.”
  • “Sorry, ik toonde niet veel waardering voor jou.”
  • “Ik was erg moe.”

Dit zal je partner helpen begrijpen waar jouw fout vandaan komt. Hierdoor zullen jullie meer open staan om rustig te zeggen wat jullie behoefte is en hoe jullie je voelen.

Uitdaging

Zeg deze week vaker “sorry” tegen je vriend(in). Dit mag een verontschuldiging zijn voor een grote fout, maar het kan ook iets heel kleins zijn. Het gaat erom dat je een mogelijkheid creëert om elkaars behoeften en gevoelens te bespreken.

respect in je relatie

Respect in je relatie

In een gelukkige relatie behandelen partners elkaar met respect. Respect in een relatie is belangrijk. Als je het ergens over oneens bent, probeer je toch elkaars standpunt te begrijpen. Minachting is niet aanwezig.

Respect: tegengif tegen minachting

Minachting geeft je het gevoel dat je niets waard bent. Dit komt naar voren in zinnen die bedoeld zijn om iemand ergens de schuld van te geven. Minachting is bedoeld om te kwetsen. Eigenlijk zeg je dan: “ik ben beter dan dat jij bent”.

Het goede nieuws? Minachting kan voorkomen worden! Het tegengif is begrip en waardering tonen voor wat je partner doet, ook wanneer jij het er niet mee eens bent.

Hoe beter je elkaar begrijpt, hoe beter je positief met elkaar kunt omgaan. Dit zal jullie “emotionele bankrekening” in het groen houden.

Lees meer: https://www.gottman.com/blog/invest-relationship-emotional-bank-account/

Uitdaging

Kom jij soms (ongemerkt) minachtend over? Probeer wat meer waardering te tonen. Toon interesse en stel vragen. Ervaar je dat er vaak minachtend over jou gedacht wordt? Durf dit te zeggen. Vertel dat je dit vervelend vindt en geef aan dat je graag wat meer waardering wilt horen.

praten over gevoelens

Praten over gevoelens

Het is niet makkelijk om over je gevoelens te praten. Jezelf openstellen en je authentieke zelf zijn kan soms heel moeilijk zijn. Vooral als je over een moeilijk onderwerp praat met je partner. Maar een belangrijke manier waarop je nader tot elkaar kunt komen is om openlijk te vertellen hoe jij je voelt, wat je denkt en wie je bent.

Creëer intimiteit door over gevoelens te praten

Uit onderzoek blijkt dat interactie tot meer intimiteit in een relatie leidt wanneer partners zich openstellen en reageren op elkaar. Ook blijkt uit dit onderzoek dat het tonen van emoties, in plaats van alleen feiten of informatie vertellen, een belangrijke voorspeller is van intimiteit in een relatie.

Hoe beter je weet hoe jouw partner zich emotioneel voelt, hoe meer verbonden je je voelt met je partner en hoe beter je er voor hem/haar kunt zijn. Bovendien zal je partner jou ook beter begrijpen.

Uitdaging

Stel je open voor je partner en toon emoties. Vraag dit ook van je partner. Je zult merken dat jullie meer verbondenheid ervaren en elkaar beter begrijpen.

omgaan met conflicten in je relatie

Omgaan met conflicten in je relatie

Hoe kun je het beste omgaan met conflicten in je relatie? Sommige partners vermijden conflict en vermijden het uitdrukken van wat ze van elkaar verlangen. In plaats daarvan vieren ze dat ze een gelukkige relatie hebben.

Deze partners staan bekend als conflictvermijders. Maar dit type relatie is niet voor iedereen.

Wees niet bang voor het omgaan met conflicten in je relatie

Sommige partners hebben het nodig om hun onenigheden te tonen, hun behoeften uit te drukken en hun tekortkomingen te achterhalen. Dit niet doen kan leiden tot een gevoel van emotionele verwijdering van elkaar.

Wees daarom niet bang voor conflict. Het kan intimiteit juist verdiepen en het brengt jou en je partner dichter bij elkaar.

Denk aan conflict als een mogelijkheid om te leren hoe je elkaar nog beter lief kunt hebben!

Uitdaging

Hebben jullie deze week een (klein) conflict? Ga het niet uit de weg, maar bespreek het conflict. Je zult merken dat jullie er sterker uitkomen!

Ontevreden relatie

Ontevreden relatie: goede ouder of goede partner?

Onderzoek van Gottman toont aan dat 67% van de stellen een afname van de tevredenheid over hun relatie ervaren als gevolg van de overgang naar het ouderschap. Deze overgang van partner naar ouder kan leiden tot een ontevreden relatie.

Kinderen hebben veel aandacht nodig. Het is voor hun heel normaal om centraal te staan in jouw leven. Maar vergeet in deze fase van je leven je relatie niet!

Je hoeft niet te kiezen

Een goede relatie aan je kinderen laten zien is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen als ouder. Het is cruciaal voor het creëren van een fijn thuis.

Voorkom een ontevreden relatie: kies niet tussen het zijn van een goede ouder of een goede partner. Je kunt het allebei zijn. Hoe? Zet je relatie voorop!

Uitdaging

Let deze week eens op wat jouw kinderen meekrijgen van jullie relatie. Zien ze de liefde tussen jou en je partner? Of zien ze vooral geruzie?

boosheid in relatie

Boosheid in relatie – voor de mannen!

Onderzoek toont aan dat mannen en vrouwen boosheid in een relatie anders ervaren. In het algemeen willen vrouwen dingen graag uitpraten wanneer ze boos zijn. Maar als mannen boos zijn, hebben ze de neiging om afstandelijk en verdedigend te reageren. Dit maakt de boosheid alleen maar erger.

Omhels de boosheid in je relatie

Dus mannen, omhels de boosheid van je partner. Haal diep adem om jezelf af te laten koelen en reageer op de boosheid van je partner met de volgende vraag:

“Wat heb je nodig?”

Dit zal niet alleen haar boosheid verzachten, maar op deze manier toon je ook dat haar gevoelens er toe doen en dat jij er voor haar bent. Jullie zijn een team. Los het samen op.

Uitdaging

Merk je dat jullie verschillend reageren op een bepaalde situatie? Dat je partner graag wil praten over de situatie, maar dat bij jou de boosheid eigenlijk te hoog zit? Haal diep adem en vraag je partner wat ze nodig heeft. Samen komen jullie eruit.

liefdesproblemen

Liefdesproblemen: niet oplossen

Je hoeft niet al je liefdesproblemen op te lossen. Soms is dat ook niet mogelijk. Je moet met de problemen kunnen omgaan.

Omgaan met liefdesproblemen

Zoals professor Dan Wile zegt: “wanneer je een liefdespartner kiest, zul je onvermijdelijk met een aantal onoplosbare problemen te maken krijgen. Hiermee zal je de komende 10, 20 of 50 jaar worstelen.

Blijf samen aan jullie problemen werken. Probeer elkaars standpunten, dromen en waarden te begrijpen. Dat is niet makkelijk, maar partners die aan hun relatie werken, zullen eerder een diepe en bevredigende relatie hebben.

Uitdaging

Wat zijn de liefdesproblemen in jouw relatie? Praat hier deze week over en probeer elkaars standpunten te begrijpen. Jullie hoeven de problemen niet op te lossen, als je elkaars punt maar accepteert. Je zult merken dat dit tot meer rust in jullie relatie leidt.

vechten voor je relatie

Vechten voor je relatie

Wil je vechten voor je relatie? Dan is het noodzakelijk dat je je partner begrijpt. Hiervoor moet je goed kunnen luisteren. Echt luisteren.

Problemen oplossen kan later

We raden partners aan om het oplossen van problemen uit te stellen. Doe dit op het moment waarop iedereen zich echt begrepen voelt. Alleen dan kun je goed luisteren.

Moeilijke gesprekken in een relatie gaan uiteindelijk om het bereiken van emotionele intimiteit en het gevoel van nabijheid. Het oplossen van problemen kan later. Vechten voor je relatie doe je door elkaar te begrijpen.

Uitdaging

Hebben jij en je partner een conflict? Let er op dat je je niet focust op het probleem. Luister naar elkaar en probeer dichter tot elkaar te komen. Bespreek waarom je iets als een conflict ziet.

werken aan je relatie

Werken aan je relatie, ontwerp een liefdeskaart!

Een goede relatie behouden betekent dat je moet blijven werken aan je relatie. Wij geloven dat gelukkige relaties gebaseerd zijn op een hechte vriendschap.

Liefdeskaart

Partners die goede vrienden zijn weten wat de ander wel en niet leuk vindt. Ook kennen ze elkaars verwachtingen en dromen. Deze stellen hebben een rijk gedetailleerde liefdeskaart.

Partners kennen de grote gebeurtenissen in elkaars leven. Ook wanneer er factoren en gevoelens veranderen, blijven ze informatie uitwisselen. Al deze informatie staat op de liefdeskaart.

Zonder zo’n gedetailleerde liefdeskaart kun je je partner niet echt kennen. En als je elkaar niet echt kent, hoe kun je elkaar dan oprecht liefhebben?

Uitdaging

Deel jij veel informatie met je partner? Kennen jullie de grote gebeurtenissen in elkaars leven? Let hier de komende week op. Ontwerp een liefdeskaart, zo werken jullie aan je relatie!